Doop

Liewe Doopouers

As julle hierdie vorm invul, aanvaar ons dat julle graag julle kleinding tydens ‘n erediens van Oosterlig wil laat doop.

Daarvoor is die volgende inligting van belang en vra ons julle vriendelik om die vorm volledig in te vul:
 
  1. Van alle doopouers word verwag om slegs eenkeer die Doopkursus, wat elke kwartaal aangebied word, by te woon. Hierdie kursus strek oor drie weke op ‘n weeksaand om 19:00-20:30 by Caritas (datums vir die volgende doopkursus word op die onderstaande vorm aangedui)
  2. Selekteer doopdatum op die vorm
  3. Afgesien van die Doopkursus moet julle asseblief ‘n afspraak met die leraar wat die doop gaan bedien reël vir ‘n doopkuier. Reël die kuiergeleentheid minstens ses weke voor die doopgeleentheid
4. Onthou om die vorm tot aan die einde in te vul en te stuur
5. Voorsien ons asseblief van ‘n foto van die baba (jpeg-formaat) wat tydens die doop op die groot skerm vertoon sal word en ook in die Netwerk geplaas sal word. Stuur die foto aan annatjie@oosterlig.co.za
6. Video-opnames word van al die geskeduleerde doopgeleenthede gemaak. Kontak Annatjie vir die skakel.

Indien u enige verdere navrae het kontak Annatjie Nieuwoudt by die kerkkantoor – 012 993 5437 tussen 08:00 – 13:00 of by annatjie@oosterlig.co.za

Kostes verbonde aan die doopkursus:

  • R750 per egpaar wat etes en kursusmateriaal insluit.
  • Bankbesonderhede vir betaling van doopkursus: 
Oosterlig ABSA 
Tjekrekeningnommer 540 590 400
Tak 632005 
Verwysing: U van & DOOPKURSUS

Doopaansoek

Ons wil graag van jou hoor. Vul die vorm in om die proses aan die gang te kry.